Có 1 kết quả:

biāo chē

1/1

biāo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

street racing (motorbikes or cars)