Có 1 kết quả:

fēi jī cāng mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

airplane cabin door