Có 1 kết quả:

fēi pán

1/1

fēi pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

frisbee