Có 1 kết quả:

fēi é pū huǒ ㄈㄟ ㄆㄨ ㄏㄨㄛˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) the moth flies into the flame
(2) fatal attraction