Có 1 kết quả:

fēi wěn ㄈㄟ ㄨㄣˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to blow a kiss