Có 1 kết quả:

fēi pán

1/1

fēi pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

frisbee