Có 1 kết quả:

Fēi mǎ zuò

1/1

Fēi mǎ zuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pegasus (constellation)