Có 2 kết quả:

Fēi yúfēi yú

1/2

Fēi yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Exocet (missile)

fēi yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

flying fish