Có 1 kết quả:

fēi niǎo

1/1

fēi niǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bird