Có 1 kết quả:

shí zhī wú wèi , qì zhī bù gān

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 食之無味,棄之可惜|食之无味,弃之可惜[shi2 zhi1 wu2 wei4 , qi4 zhi1 ke3 xi1]