Có 1 kết quả:

shí pǐn tān

1/1

shí pǐn tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

street vendor's stall