Có 1 kết quả:

shí wù guì ㄕˊ ㄨˋ ㄍㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) larder
(2) pantry