Có 1 kết quả:

shí liáng

1/1

shí liáng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

food cereals