Có 1 kết quả:

shí sè

1/1

shí sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food and sex
(2) appetite and lust