Có 1 kết quả:

shí jùn

1/1

shí jùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

edible mushroom