Có 1 kết quả:

shí yī zhù xíng

1/1

shí yī zhù xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 衣食住行[yi1 shi2 zhu4 xing2]