Có 1 kết quả:

shí pǔ

1/1

shí pǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cookbook
(2) recipe
(3) diet
(4) CL:份[fen4],個|个[ge4]