Có 1 kết quả:

fàn hòu yī zhī yān , sài guò huó shén xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

have a smoke after each meal and you will surpass the immortals (proverb)