Có 1 kết quả:

fàn hòu bǎi bù zǒu , huó dào jiǔ shí jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

walk a hundred steps after each meal and you will live a long life (proverb)