Có 1 kết quả:

fàn tuō

1/1

fàn tuō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

person hired to lure customers to high-priced restaurants