Có 1 kết quả:

fàn tì

1/1

fàn tì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

body double (in eating scenes)