Có 1 kết quả:

fàn zhuāng

1/1

fàn zhuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

big restaurant