Có 1 kết quả:

fàn lèi

1/1

fàn lèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rice dishes (on menu)