Có 1 kết quả:

fàn shí

1/1

fàn shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

food

Một số bài thơ có sử dụng