Có 1 kết quả:

fàn sòng

1/1

fàn sòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dishes (of food) (Cantonese)