Có 1 kết quả:

sì yǎng yuán

1/1

sì yǎng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) zookeeper
(2) stockman
(3) breeder (of livestock, dogs or poultry etc)