Có 1 kết quả:

sì yǎng chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) farm
(2) feed lot
(3) dry lot