Có 1 kết quả:

bǐng zi

1/1

bǐng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

maize or millet pancake