Có 1 kết quả:

bǐng féi

1/1

bǐng féi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cake fertilizer