Có 1 kết quả:

yǎng fèn

1/1

yǎng fèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nutrient