Có 1 kết quả:

yǎng xìng

1/1

yǎng xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

mental or spiritual cultivation

Một số bài thơ có sử dụng