Có 1 kết quả:

yǎng zhí yè

1/1

yǎng zhí yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cultivation industry