Có 1 kết quả:

yǎng shēng fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

regime (diet)