Có 1 kết quả:

yǎng jī chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

chicken farm