Có 1 kết quả:

yǎng yú gāng

1/1

yǎng yú gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) aquarium
(2) fish tank