Có 1 kết quả:

ěr dí

1/1

ěr dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lure the enemy
(2) to trap