Có 1 kết quả:

cān jù

1/1

cān jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tableware
(2) dinner service