Có 1 kết quả:

cān shì

1/1

cān shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dining room