Có 1 kết quả:

cān jīn zhǐ

1/1

cān jīn zhǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paper napkin
(2) serviette