Có 1 kết quả:

cān huì

1/1

cān huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dinner party
(2) luncheon