Có 1 kết quả:

cān zhuō yán

1/1

cān zhuō yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

table salt