Có 1 kết quả:

cān zhuō zhuàn pán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) revolving tray on a dining table
(2) lazy Susan