Có 1 kết quả:

cān diǎn

1/1

cān diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food
(2) dish
(3) meal