Có 1 kết quả:

cān yǐn

1/1

cān yǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) food and beverage
(2) catering
(3) repast