Có 1 kết quả:

cān guǎn

1/1

cān guǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) restaurant
(2) CL:家[jia1]