Có 1 kết quả:

è piǎo zài dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

starved corpses fill the roads (idiom); state of famine