Có 1 kết quả:

wèi liào

1/1

wèi liào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to feed (also fig.)