Có 1 kết quả:

sǎn zi ㄙㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep-fried noodle cake