Có 1 kết quả:

ráo shé

1/1

ráo shé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) talkative
(2) to blather
(3) to shoot one's mouth off
(4) rap (genre of music)