Có 1 kết quả:

tāo tiè dà cān

1/1

tāo tiè dà cān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

great meal fit for dragon's son (idiom); sumptuous banquet